ZPAV :: Bestsellery i wyróżnienia - Wyróżnienia - Regulamin

nowe zasadyZmiany w regulaminie przyznawania wyróżnień.

Zarząd ZPAV podjął decyzję o zmianie w regulaminie przyznawania złotych, platynowych i diamentowych płyt, polegającej na przyznawaniu wyróżnień na podstawie sprzedaży detalicznej. Od 1 czerwca 2015 r. wyróżnienia przyznawane będą wg – w sprzedaży produktów fizycznych - raportu sprzedaży przygotowywanego przez TNS Polska na potrzeby listy Olis, a w sprzedaży cyfrowej – wg przesyłanych do ZPAV informacji od firm fonograficznych.

W wyjątkowych przypadkach ZPAV może zaliczyć do sprzedaży uprawniającej przyznanie wyróżnienia udokumentowaną sprzedaż detaliczną fonogramów i wideogramów muzycznych, z innych źródeł niż raportowanych przez TNS Polska. Każdorazowo decyzję w takim przypadku podejmuje Zarząd ZPAV.

Biuro ZPAV będzie dokonywało sumowania sprzedaży fizycznej i cyfrowej (wg przeliczników zawartych w dotychczasowym regulaminie) i wnioskowało do Zarządu o przyznanie stosownego wyróżnienia.

Wyróżnienia będą przyznawane przez ZPAV na podstawie posiadanych danych w cyklach miesięcznych, bez potrzeby przesyłania wniosków o ich przyznanie.


DODATKOWE ZASADY przy przyznawaniu wyróżnień ZŁOTYCH, PLATYNOWYCH I DIAMENTOWYCH WYRÓŻNIEŃ.

 • dla albumów, które miały premierę przed 2015 rokiem sumowana jest sprzedaż hurtowa do końca 2014 i detaliczna z 2015
 • dla albumów, które uzyskały tytuł do końca 2014 – kolejne wyróżnienie będzie przyznawane wg zasady sumowania sprzedaży hurtowej do końca 2014 i detalicznej z 2015
 • dla albumów, które miały premierę w 2015 roku i uzyskały wyróżnienie przed zmianą regulaminu (tzn. do końca maja 2015) – pozostawione jest przyznane wyróżnienie, ale do kolejnego wyróżnienia (np. jest ZŁOTO, album „oczekuje” na PLATYNĘ) stosowane są nowe zasady, np. Album XYZ – w marcu 2015 przyznano ZŁOTO za sprzedaż hurtową 15.350. Aby otrzymał PLATYNĘ sprzedaż musi przekroczyć 30.000 wg danych TNS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ ZŁOTYCH, PLATYNOWYCH I DIAMENTOWYCH PŁYT.

 1. 1Niniejszy regulamin określa kryteria przyznawania wyróżnień Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt, za osiągnięte sukcesy w sprzedaży fonogramów na terenie Polski.
 2. 2Wyróżnienia przyznawane będą wg – w sprzedaży produktów fizycznych - raportu sprzedaży przygotowywanego przez TNS Polska na potrzeby listy Olis, a w sprzedaży cyfrowej – wg przesyłanych do ZPAV informacji od firm fonograficznych o ilości płatnych pobrań digital któregokolwiek z tytułów albumu w formie pojedyncze nagranie audio (single track) , muzyka w tle (ringback tone) lub dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones), oraz ilości odsłuchów (streaming) któregokolwiek z tytułów albumu.
 3. 3Przy przyznawaniu Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt obowiązują następujące poziomy sprzedaży (ilości pakietów):
  ZŁOTA PŁYTA PLATYNOWA PŁYTA DIAMENTOWA PŁYTA
  ALBUMY AUDIO
  rozrywka - rep. zagraniczny10 00020 000100 000
  rozrywka - rep. krajowy15 00030 000150 000
  składanki15 00030 000150 000
  muzyka poważna5 00010 00050 000
  muzyka poważna - popularna5 00010 00050 000
  jazz / blues5 00010 00050 000
  soundtrack10 00020 000100 000
     
  ALBUMY VIDEO
  rozrywka5 00010 00050 000
  muzyka poważna2 5005 00025 000
  jazz2 5005 00025 000
     
  SINGLE
  10 00020 000100 000
     
  MAXI SINGLE
  10 00020 000100 000
 4. 4Suma 10 płatnych pobrań digital któregokolwiek z tytułów albumu w formie pojedyncze nagranie audio (single track) , muzyka w tle (ringback tone) lub dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones) jest równoznaczna ze sprzedażą 1 albumu CD lub DVD audio. Ilość 2500 szt. Streamów (odsłuchów) któregokolwiek z tytułów albumu jest równoznaczna ze sprzedażą 1 albumu CD lub DVD audio.
  (formularz do raportowania sprzedaży cyfrowej)
  1 płatne pobranie digital utworu w formie pojedyncze nagranie audio (single track) , muzyka w tle (ringback tone) lub dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones), lub ilość 250 szt. streamów (odsłuchów) jest równoznaczna ze sprzedażą 1 singla. Kwalifikowane są single, których premiera odbyła się od 1 stycznia 2015 roku.
  (formularz do raportowania sprzedaży cyfrowej)
 5. 5Za wielokrotność ilości sprzedaży wymaganej do otrzymania Platynowej Płyty przyznawana jest kolejna Platynowa Płyta (Podwójna Platynowa Płyta, Potrójna Platynowa Płyta, Poczwórna Platynowa Płyta).
 6. 6W ramach jednego tytułu fonogramy audio (CD, SACD, DVD audio itp.) jak i nośniki video (DVD, VHS itp.) są dodawane.
 7. 7Wyróżnienia przyznawane są wg ilości sprzedanych pakietów. (Zarówno wydawnictwo jedno- jak i wielopłytowe liczone jest jako 1 sztuka).
 8. 8Zarząd ZPAV wprowadza kategorię soundtrack. Soundtrack to oryginalna muzyka filmowa, w zapisie której piosenki stanowić mogą co najwyżej 20% czasu trwania nagrania. Z kategorii tej wyłączone są składanki.
 9. 9W razie wątpliwości do jakiej kategorii zaliczyć dany tytuł, stosowną decyzję podejmuje Zarząd ZPAV. Decyzje Zarządu są ostateczne.
 10. 10Reedycje i tzw. special edition na życzenie wydawcy mogą być traktowane jako ten sam tytuł.
 11. 11Wyróżnienia będą przyznawane przez ZPAV na podstawie posiadanych danych w cyklach miesięcznych, bez potrzeby przesyłania wniosków o ich przyznanie.
 12. 12Forma wręczenia Złotej, Platynowej lub Diamentowej Płyty jest dowolna - jednakże we wszelkich informacjach producenci są zobowiązani zaznaczać, że Złota, Platynowa lub Diamentowa Płyta jest przyznana przez ZPAV.
 13. 13Na wniosek zainteresowanego producenta Złota, Platynowa lub Diamentowa Płyta może być wręczona przez osobę upoważnioną do tego przez Zarząd ZPAV.
 14. 14ZPAV prowadzi ewidencję przyznanych Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.
 15. 15Fonogramy muszą być wyprodukowane i dystrybuowane w zgodzie z poszanowaniem zasad własności intelektualnej oraz z wszelkimi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 16. 16Przy przyznawaniu wyróżnień nie będą brane pod uwagę fonogramy które spełniają kryteria produktów budget i premium.
  (premium - produkt wyprodukowany na niekonwencjonalnych warunkach, przygotowany specjalnie dla innej firmy, która normalnie nie zajmuje się sprzedażą /dystrybucją nagrań dźwiękowych lub gdzie produkt jest sprzedawany lub dodawany do innego produktu w związku z jedną, konkretną ofertą / kampanią. )
 17. 17Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.08.2015.
ZPAV - Nie pogrywaj, graj po polsku
ZPAV Muzz-on - tylko legalna muzyka