ZPAV :: Bestsellery i wyróżnienia - Aktualności

14 września 2017 r.

Nowe programy dotacyjne Instytutu Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca uruchomił dwa nowe programy dotacyjne dla muzyków, wydawców nagrań oraz instytucji kultury.

Nowe programy dotacyjne Instytutu Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca uruchomił dwa nowe programy dotacyjne dla muzyków, wydawców nagrań oraz instytucji kultury.


Muzyka Tradycyjna – debiut fonograficzny

„Muzyka Tradycyjna – debiut fonograficzny” jest pierwszą edycją programu skierowanego do polskich muzyków tradycyjnych oraz wydawców nagrań. Jego celem jest wsparcie w zrealizowaniu nagrania płytowego wykonawców muzyki tradycyjnej w formie płyty CD, z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Skierowany jest do muzyków (solistów i zespołów) oraz wydawców i producentów nagrań fonograficznych w Polsce. W programie szczególnie istotne jest, aby nagrany materiał muzyczny odzwierciedlał kompetencje artystów w zakresie znajomości źródeł muzyki tradycyjnej i jej wykonawstwa oraz aby nagranie płyty było pierwszym profesjonalnym muzycznym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu i przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu lub – jeśli nie ma lidera – przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu.

Nagranie powinno prezentować muzykę polską lub grup mniejszościowych zamieszkujących w Polsce historycznie lub współcześnie.

Instytut dofinansowuje honoraria dla wykonawców, wynajęcie studia nagrań, mastering nagrania, projekt okładki, opłaty ZAiKS oraz tłoczenie płyty wraz z poligrafią w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 zł netto.

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz aplikacyjny wraz z załącznikami i materiałem demonstracyjnym w formacie mp3 lub wave o długości nieprzekraczającej łącznie 20 minut) upływa w dniu 2 października 2017 roku, zaś termin wyboru wniosków – 9 października 2017 roku.

„Muzyka i taniec – Interwencje 2017”

„Muzyka i taniec – Interwencje 2017” – to program, którego celem jest wsparcie najważniejszych wydarzeń artystycznych i naukowych w zakresie muzyki i tańca, pierwszych w historii nagrań i wydań muzyki polskiej oraz prowadzenie specjalistycznych portali i baz.

W ramach programu IMiT dofinansuje organizację cyklicznych, międzynarodowych lub ponadregionalnych festiwali, serii koncertów, przeglądów, konkursów i warsztatów o ugruntowanej renomie, organizację międzynarodowych lub ponadregionalnych konferencji, seminariów, sesji naukowych i wystaw, pierwszych w historii nagrań i wydań muzyki polskiej połączonych z ich promocją oraz prowadzenie specjalistycznych portali i baz danych.

Program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego, oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i organizacji pozarządowych.

Minimalna wnioskowana kwota wynosi 100 000 zł. Maksymalna wnioskowana kwota wynosi 2 000 000 zł.

Program realizowany jest od 1 października do 15 grudnia 2017 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych wymienionych w regulaminie programu. Zgłoszenia należy składać wyłącznie poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI), pod adresem: eboi.imit.org.pl. Formularz dostępny będzie od 12 września 2017 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 września 2017 roku.



Szczegółowe informacje oraz regulamin programów znajdują się na stronie internetowej: www.imit.org.pl, w zakładce „Programy”.



Źródło: Instytut Muzyki i Tańca

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022